Hranica medzi dobrom a zlom vedie cez moje a tvoje srdce! Ako to rozlíšiť?